ALLMÄNNA TÄVLINGSVILLKOR ”Äventyr med JEEP® på Gotland”

HÄR KAN DU LÄSA VILKA VILLKOR SOM GÄLLER FÖR DELTAGANDE I TÄVLINGEN.
 1. Vid deltagande i tävlingen kommer du att behöva lämna personuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter. Genom att delta i tävlingen, samtycker du till att FCA Sweden AB (Fiat Chrysler Automobiles, nedan kallad FCA) behandlar och publicerar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PuL), SFS 1998:204. Behandling av dina personuppgifter görs för att FCA ska kunna administrera tävlingen. Bland annat för att kunna kontakta deltagarna, genomföra prisutdelning och publicera vinnarnas namn. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas och användas av FCA för marknadsföringsändamål. Personuppgifterna kommer inte att överföras till en tredje part.

  Enligt PuL har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter Men återkallas samtycket innan en vinnaren har utsetts, anses du inte längre uppfylla kraven för att delta I tävlingen och FCA kommer inte att vidare behandla dina personuppgifter.

  Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till FCA, få besked om vilka personuppgifter om dig som FCA behandlar. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som FCA behandlar om dig.

 2. Genom att delta i tävlingen godkänner du att ditt tävlingsbidrag publiceras och att FCA får använda det i sin marknadsföring och PR, utan att du får någon ersättning för detta. Genom att delta i denna tävling samtycker du till att svensk lag är tillämplig på alla frågor och rättigheter som tävlingen berör, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, behandling av personuppgifter och marknadsföring. FCA kommer att ta såväl stillbilder som rörliga bilder på deltagarna under det event som denna tävling gäller. Ovanstående godkännande gäller även användning av det materialet för marknadsföring och PR.
 3. Ansvarig för tävlingen är FCA Sweden AB, Färögatan 33, 164 51 Kista – Stockholm.
 4. För att delta i tävlingen måste du ha fyllt 18 år, vara skriven i Sverige och inneha svenskt giltigt B-körkort, samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. Tävlingen pågår under tiden 17 juni – 5 augusti 2016.
 6. Du behöver inte köpa eller beställa något för att delta i tävlingen. För att vara med och tävla måste du registrera dina personuppgifter, svara på två frågor samt motivera varför just du ska vinna. Om dessa krav inte är uppfyllda får du inte delta i tävlingen.
 7. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en representant från FCA Sweden AB och Happy Monday AB. Beslutet kan inte överklagas.
 8. Vinsten består av ett ca 3-4 timmar äventyr enligt fastslagna datum. Äventyret innehåller guidad bilkörning i och omkring Visby med en helt ny JEEP, inklusive enklare förtäring, för upp till fyra personer. Körningen startas och avslutas i Visby. Resa och boende till och från Visby ingår EJ i vinsten. Värde: SEK 1 100 per person. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
 9. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post, i god tid innan eventdagen. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på Internet.
 10. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell vinstskatt.
 11. Anställda vid FCA Sweden AB eller Happy Monday AB eller dess anhöriga får inte delta i tävlingen.
 12. FCA Sweden AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats eller blivit för sent levererade.